Foro Galego de Inmigración
Manifestación-concentración realizada el 27 de junio de 2009

Al grito de 'ningún ser humano é ilegal' y 'ser inmigrante non é un delito', más de un centenar de personas se manifestaron el 27 de junio en Santiago de Compostela.
La marcha, convocada por el Foro de Inmigración, tenía un doble objeto.
Por un lado denunciar el acoso policial que están sufriendo muchos extranjeros en Galicia y por el otro mostrar su rechazo al proyecto de Ley de Extranjería que el día 26 aprobó el Consejo de Ministros.
El texto prevé la ampliación de la estancia en los centros de internamiento de 40 a 60 días. Una situación que Miguel Fernández, portavoz del Foro, califica de intolerable. "Estos centros no deberían de existir, son como cárceles", subrayó.
Además, limita las posibilidades del reagrupamiento familiar o abre la posibilidad a la repatriación de menores sin familia. "En teoría atenderanos os servizos de menores, pero en países como Marrocos non nos ofrecen moitas garantías", señalá Fernández.

"Rexeitamos que a Unión Europea se converta nunha fortaleza inexpugnable para aquelas persoas que se ven obrigadas a abandonar o seu país", demandaron los convocantes en la lectura de un manifiesto en la que se recordó que "la inmigración es un proceso beneficioso".O Foro dá Inmigración saíu á rúa en defensa da solidariedade coa poboación deste colectivo

Baixo o lema «En defensa dá solidariedade, coa poboación inmigrante», o Foro dá Inmigración convocou onte unha marcha en Santiago que saíu da Alameda en dirección á praza de Praterías, onde se celebrou un breve acto e deuse lectura ao manifesto a cargo de Carmen Fidalgo e Valentín Alvite Gándara. O foro, que agrupa máis de oitenta asociacións e entidades de toda Galicia que traballan coa poboación inmigrante, quería chamar a atención da poboación en xeral para abrir un debate sobre a defensa da igualdade dos dereitos para os inmigrantes. O proceso de cambio lexislativo da Lei de Estranxeiría no Congreso dos Deputados é unha das razóns principais desta convocatoria.

No manifesto rexéitase a «crecente persecución policial dá poboación inmigrante en situación de irregularidade administrativa». Recordouse a «permanente e dorosa experiencia migratoria dá poboación galega, que debía estimular unha actitude dunha maior tolerancia activa cara á poboación de novos residentes». O foro, no manifesto, rexeita as medidas lexislativas e administrativas que «impulsan as diferentes administracións públicas con respecto ao fenómeno migratorio neste momento de crise económica e forte crecemento do desemprego». Insisten no carácter beneficioso do fenómeno da inmigración para o conxunto da sociedade e «ou compromiso dá poboación inmigrante con este novo país de acollida e ou noso dereito e desexo de participación activa e tamén lóxicamente en condicións de igualdade nesta sociedade».

No comunicado o Foro dá Inmigración mostrou o seu respaldo aos últimos casos coñecidos de «persecución policial» nas cidades de Vigo, A Coruña e Santiago; así como tamén se rexeitou a «persecución de persoas e entidades que apoían ao colectivo inmigrante en Galicia. Amosaremos de forma clara e indiscutible a nosa solidariedade activa e efectiva coa compañeira dá CIG, Laura Bugallo», recietemente detida.